बेलबारीमा क्वारेन्टाइन तयारी गर्दै गर्दाको अवस्था : १५ बेडको अस्थायी आइसोलेशन वाड (भिडियो)