स्वरोजगार महिला : गंगा श्रेष्ठको पशुपालन व्यवसायको आकर्षण (भिडियो)